seks tips : filosofie & wetenschap

Seks tipsseks tips zijn vaak erg oppervlakkig, in dit artikel gaan we eens heel diep naar de oertijd en bekijken we de seksueliteit vanuit een ander oogpunt.

Het belangrijkste zintuig van de mens is het gezichtsvermogen. Bij de meeste andere zoogdieren wordt de belangstelling bij het andere geslacht door de reuk gewekt.

-Bij het vrouwelijke resusaapje bijvoorbeeld scheidt de vagina een geurstof af, de copuline, dat de interesse van het mannetje moet opwekken. Een paringsritueel is overbodig, omdat de apen al met elkaar vertrouwd zijn, doordat ze in groepen leven.

-Bij de mens wordt de belangstelling van het andere geslacht door de uiterlijke verschijning gewekt. Lichaamsvorm en de manier van bewegen zijn seksebepaald. Op een kleinere afstand worden gelaatsuitdrukking en huid van belang. Uit proeven blijkt dat een man in 5 seconden het uiterlijk van een vrouw in zich opneemt. Zijn ogen blijven 1,2 seconde van die tijd op haar gezicht rusten. Nadat deze signalen op afstand tot nader contact hebben geleid, gaat de mens over op meer intieme signalen, zoals een schittering in de ogen. Ook tast- en reukzin worden belangrijker.

De reukzin van de mens wordt vaak onderschat. Vrouwen zijn voor bepaalde geuren veel gevoeliger dan mannen. Deze gevoeligheid hangt bovendien af van het stadium van de menstruatiecyclus. De piek ligt bij de ovulatie, wanneer de kans op conceptie het grootst is. Ook bij andere diersoorten is het vrouwtje rond de ovulatie gevoeliger voor het toenaderingsproces van het mannetje. Dit heeft te maken met feromonen. Het zou kunnen dat zweet dienst doet als feromoon. Hier is echter geen concreet bewijs voor. (3)

Het veelvoorkomende gebruik van parfum heeft vaak als doel de seksuele aantrekkingskracht te vergroten. (8) Dit is echter strijdig met het hier bovenstaande, omdat parfum de zweetgeur verdoezelt.

De mens is het enige dier dat in staat is abstracte begrippen van schoonheid, lelijkheid of seksuele aantrekkingskracht te formuleren. Andere primaten blijken echter door hun gedrag eveneens een duidelijke voorkeur te hebben voor een bepaald type partner. Sommige vissen, zoals de juweelvis krijgen heldere kleuren als ze vruchtbaar zijn. Dit kenmerk verhoogt de seksuele aantrekkelijkheid. Bij keuze uit een aantal partners, zal het mannetje de felst gekleurde prefereren. (8)

Signalen

In de eerste fase van het hof maken hebben zichtbare signalen dus de grootste invloed. Door onze verticale houding echter zijn de signalen niet altijd zichtbaar, zoals bij andere vrouwelijke primaten wel het geval is. Als een wijfje bronstig is, ontwikkelt ze seksuele zwellingen op haar achterdeel. Toen de mens rechtop ging staan gebeurden er twee dingen. Wij mensen herkennen dit als beffen 

 

1

 

Ten eerste ontwikkelden zich ronde billen, door de beter ontwikkelde spieren om rechtop te blijven staan. Deze ronde billen werden het voornaamste vrouwelijke seksuele signaal. Van voren waren de billen niet zichtbaar, waardoor het vooraanzicht van de vrouw niet prikkelend was. Dit werd opgelost door de ontwikkeling van de vrouwenborsten tot namaakbillen. De anatomie van de borsten ondersteunt deze theorie. Twee derde deel wordt gevormd door vetweefsel, slechts een derde speelt een rol bij de melkproductie.

De ronde vrouwenborsten vormen dus ook een belangrijk seksueel signaal. Evenals alle andere ronde vormen aan het vrouwelijk lichaam, zoals de knieën en schouders. De naar buiten gekeerde lippen hebben zich qua vorm en kleur ontwikkeld tot een nabootsing van de niet zichtbare schaamlippen. Vrouwen kunnen om het signaal te versterken hun lippen met lippenstift roder maken.

Deze signalen zijn biologisch bepaald. Er zijn ook signalen die per cultuur verschillen, zoals kleding en lichaamsversieringen. (6)

Insecten hebben uitstekende zintuigen en zijn zeer actief. Dit maakt een goed georganiseerd en vaak ingewikkeld baltsgedrag mogelijk.

~ Mannelijke bidsprinkhanen gaan bij het zien van een wijfje stokstijf staan. Vervolgens beweegt hij zich voetje voor voetje naar voren om het wijfje te bespringen. Als hij niet snel genoeg is, grijpt het vrouwtje hem en begint zijn kop op te peuzelen. Dit stimuleert echter de paring, omdat het deel van de hersenen dat de paardrift onderdrukt, verwijderd wordt. Bovendien krijgt zij extra voeding binnen voor de vorming van eieren.

2

~ Bij nachtvlinders vinden de verschillende seksen elkaar door middel van reuk. Als het vrouwtje klaar is om te paren, trilt ze met haar achterlijf en fladdert met haar vleugels om, zodat er een luchtstroom langs de geurklieren ontstaat. De geur verspreidt zich over kilometers afstand. Het geeft haar identiteit en gereedheid om te paren aan. Bovendien prikkelt de geur het mannetje.4

de geurverspreiding van vrouwelijke nachtvlinder

de mannelijke nachtvlinder detecteert geurtjes

~ Dagvlinders kunnen ook gebruik maken van visuele signalen. De geur dient alleen om de paringsdaad te stimuleren.

~ Vele insecten maken tijdens de balts geluidssignalen. Bijvoorbeeld de klopkever die met zijn kop tegen de wanden van zijn gang stoot. Hij heeft geen gehoororganen, maar de trillingen kunnen door een klopkever van het andere geslacht opgevangen worden. Ook krekels en sprinkhanen gebruiken geluidssignalen. Ze wrijven bepaalde lichaamsdelen tegen elkaar waardoor een sjirpend geluid ontstaat.

Bij geluidssignalen lokt het mannetje het vrouwtje (dus anders dan bij vlinders waar het mannetje wordt gelokt). Het signaal is soortspecifiek.

Vele insecten vormen zwermen. Het doel is het creëren van een ontmoetingsplaats voor de beide seksen. Dit kan men vergelijken met uitgaan bij mensen. Uitgaansgelegenheden zijn namelijk ook een soort ontmoetingsplaatsen.

Baltsgedrag bij koudbloedige dieren Vissen

~ Bij de balts van vissen wordt gebruik gemaakt van bepaalde houdingen, gezichtsuitdrukkingen en lichaamsbewegingen. De gebaren van vissen zijn te vergelijken met het uitwisselen van woorden bij het verleidingsgedrag van mensen. Het is dan ook niet zo moeilijk bepaalde onderdelen van het baltsgedrag van vissen te herkennen en de betekenis ervan te achterhalen. De balts van de stekelbaars is geheel geanalyseerd. Het bestaat uit een aantal karakteristieke handelingen die een gedragsketen vormen.

5

In de baltsfase van de stekelbaars worden voornamelijk vecht- en baltshandelingen vertoond. Baltsgedrag bestaat meestal uit een mengsel van handelingen uit voortplantingsgedrag en handelingen uit aanval- en vluchtgedrag. Soms bevat het eveneens handelingen van andere gedragssystemen, bijvoorbeeld verzorgingsgedrag en voedingsgedrag. (10)

Een groot verschil tussen vrouwen en andere vrouwelijke primaten is dat de vrouw altijd gereed is om te paren, ongeacht of ze bevrucht kan worden, terwijl de meeste andere primaten alleen seksueel actief is rond de tijd van hun ovulatie. Op andere momenten in de cyclus voelen ze zich niet aangetrokken tot de mannetjes en zijn ze onaantrekkelijk voor hen. (6)

~ Uit onderzoek van de Utrechtse biologe Romy Steenbeek bleek dat mannelijke apen jonge soortgenoten aanvallen en soms zelfs doden, om de vrouwtjes te laten zien dat zij de ideale partner zijn om hun kinderen te beschermen tegen het geweld van andere mannetjes. Zij concludeerde dit na bestudering van het gedrag van Thomas’ langoeren, een apensoort die in groepen leeft en uitsluitend voorkomt in en rond het nationale park Gunung Leuser op Sumatra. De groepen bestaan over het algemeen uit meerdere vrouwen en kinderen met 1 man. Daarnaast zij er mannengroepen en mannetjes die alleen leven.

Door vrouwen en kinderen aan te vallen laten de mannetjes zien wat ze in hun mars hebben. Dit heeft vooral effect op vrouwtjes waarvan de man op dat moment tekenen van zwakte begint te vertonen. De vrouwen maken duidelijk dat ze klaar zijn om een nieuwe groep te vormen, maar nemen verder een afwachtende houding aan. Dit gedrag wakkert de competitie tussen de mannen aan. De vrouwen sluiten zich uiteindelijk bij de ‘winnaar’ aan.

Romy Steenbeek durft zich niet uit te spreken over de vraag of haar bevindingen ook op menselijke samenlevingsvormen kunnen worden toegepast. Dit soort zaken ligt volgens haar te gevoelig. Zo had zij een toepasselijke stelling voor vrouwen bedacht, namelijk: Trade him in before the expiration (vervaltijd) date. Op deze stelling kreeg ze alleen al van mannen vele boze reacties. (4)

Volgens ons is er wel degelijk een overeenkomst. Namelijk de drang van een man om zich te bewijzen tegenover een vrouw. Hij wil laten zien dat hij sterk is. Hij gaat bij het naderen van een vrouw ook breder lopen. ~ Uit onderzoek van the University of California bleek dat versieringen van de kop, zoals de lengte van de oorpluimpjes bij bijvoorbeeld fazanten een belangrijke functie vervullen als signaal voor de partnerkeuze.

Ook de lengte van de staart (bij andere dieren) is een belangrijk signaal. (5)

Bij mensen is het gezicht ook erg belangrijk (vooral voor mannen). In de voorafgaande tekst, hebben we het hier al over gehad. Ook versieringen om het uiterlijk aantrekkelijker te maken komen bij de mens voor. Denk maar aan sieraden, make-up, tatoeages en piercings. Deze laten tevens zien dat de man moedig is. Maar toch gaan deze versieringen tegen een ander principe in, namelijk het principe van de gladde en onaangetaste huid. Dit is ook een seksueel aantrekkelijk signaal, wat in feite aangetast wordt door piercings. Toch blijkt dit voor enkele vrouwen wel aantrekkelijk te zijn, omdat het laat zien dat de man moedig is en dus de vfrouw in nood goed zou kunnen beschermen.

~ Jacob Hoglund, Tomas Johansson en Christophe Pelabon (Department of Zoology, Uppsala University) ontdekten dat (bij zwarte korhoenders) als er geen vrouwtje in de buurt is, de mannetjes stereotiep gedrag vertonen, zoals zang, baltsgedrag en vechtgedrag. In het bijzijn van vrouwtjes beperken ze hun gedrag tot: zingend baltsgedrag, genaamd ‘rookooing’, vrijgedrag, genaamd ‘circling’ en vechtgedrag.

Waarschijnlijk prefereren de vrouwtjes dit gedrag. Het baltsgedrag en vechtgedrag dat de mannetjes niet vertonen als er een vrouwtje in de buurt is, heeft wel degelijk een functie. Mannetjes die succesvol zijn bij de vrouwtjes, waren namelijk meer betrokken bij de gevechten toen het vrouwtje er niet was. Ook hun territorium

De hersenen

Minstens twee aan elkaar verwante stoffen in de hersenen, vasopressine en oxytocine, schijnen iets met de liefde te maken hebben. Deze stoffen worden aangemaakt door de hypothalamus. Tijdens de vruchtbare periode die begint 3-4 dagen vσσr de eisprong tot 1-2 dagen erna, ontstaat er een verhoging van de concentratie van het oestrogeen hormoon. Dit heeft ook een verandering tot gevolg in de structuur van het speeksel en vaginaal vocht.6

Bij de woelmuis is ontdekt dat na de hofmaking en copulatie, het mannetje zich begint te gedragen als echtgenoot. Uit onderzoek is gebleken dat de oorzaak van dit gedrag te maken heeft met het verhoogde vasopressineniveau in de hersenen na de ejaculatie.

Oxytocine heeft ook een belangrijke functie bij het tot stand brengen van de paarbinding bij zoogdieren- vooral bij vrouwtjes. Deze stof geeft aanzet tot het bindingsproces tussen moeder en baby en tussen twee partners onderling. Omdat mensen deze stoffen delen met alle andere zoogdieren, lijkt het waarschijnlijk dat vasopressine en oxytocine ook betrokken zijn bij gevoelens van verbondenheid bij mensen. Vlak na het orgasme van de man stijgt het vasopressineniveau, bij vrouwen stijgt tijdens het orgasme het oxytocineniveau. De intense verbondenheid vlak na het vrijen, hebben dan ook waarschijnlijk te maken de stijging van het .

 

Seksignalen

We kunnen nu, na ons in het onderwerp seksesignalen te hebben verdiept, wel stellen dat we vandaag de dag als echte kenners van het versieren het leven door zullen gaan. We hebben bijvoorbeeld gezien dat er bei de man en de vrouw verschillende signalen aantrekkelijk zijn. Deze verschillen zitten in het feit dat de man over zoveel zaad beschikt als gewenst is.

Hij kan dus ook zoveel kinderen maken als hij wil. De vrouw beschikt echter maar over 1 eitje in 9 maanden en moet dus iets specifieker zijn. Mannen zijn dus wel verplicht, om enigszins te kunnen herinneren wanneer ze een zaadlozing hebben gehad, onder welke omstandigheden dit was. Beide sekse willen hun genen in een zo goed mogelijke manier doorgeven. Hierbij hebben zij een sterk en goeduitziende partner nodig. Ook is het bij vrouwen belangrijk dat de man in staat is het te onderhouden. Dit onderhouden is zowel fysiek als qua inkomen. Ook zijn er veel overeenkomsten als het verzorgde uiterlijk

Zowel bij de man als bij de vrouw zijn er verschillende signalen die seksueel aantrekkelijk zijn die, waar mogelijk versterkt worden. Het zijn vooral de signalen waaruit blijkt dat een vrouw een vrouw is en een man een man, die aantrekkelijk zijn voor het andere geslacht. Hierbij zien we veel verschillen in verschillende culturen. Zo worden volle lippen in het weten benadrukt met lippenstift, maar gebeurt dit in Ethiopië met behulp van lipschijven.

Toch zijn er ook hier verschillen in verschillende culturen en tijden. Zo wil de vrouw in Afrika zo breed mogelijke heupen hebben, terwijl de vrouwen in het westen het liefst een strak lijntje heeft, aangezien dit laat zien dat ze veel sport en dus zowel een goede conditie als een goed inkomen heeft, aangezien ze dit kan veroorloven. Verder zien we dat het vroeger een teken van slechte komaf was om bruin te zien, omdat dat betekende dat je in de buitenlucht moest werken. Nu is het juist een seksueel aantrekkelijk teken, daar je geld hebt om op vakantie te gaan of om een zonnebank te kopen. Er zijn dus signalen die biologisch bepaald zijn en signalen die per cultuur verschillen, zoals kleding en lichaamsversiering.

Ook dieren kennen signalen, die vaak veel verschillen bij de mens. Deze signalen berusten hierbij meer op de geur. Ook insecten hebben uitstekende zintuigen en zijn zeer actief. Dit maakt een vaak ingewikkeld baltsgedrag mogelijk. Ook vissen kennen een dergelijk baltsgedrag, die bestaat uit zowel vecht -als baltshoudingen. Aangezien zowel het territorium verdedigd moet worden, als de genen moeten worden doorgegeven.

Verder viel ons op dat de mens ook een soort van balts kent, waarbij toch de vrouw over het algemeen begint. Zij zijn over het algemeen in staat om ieder dag een verschillende sekspartner op te doen, terwijl dit bij man wat moeilijker is, omdat de vrouw met haar schaarse aan eitjes wat kritischer is. De vrouw begint vaak met behulp van zintuigprikkelende signalen, terwijl het de man is die daarop reageert en de vrouw als eerste daadwerkelijk benaderd.

Deze bevinding hebben wij ook kunnen terugvinden toen we zelf bij het uitgaan op zijn gaan letten. Ook bleek uit onze eigen bevindingen dat mannen tijdens het zintuigprikkelende spel tussen man en vrouw vaak wat breder en schuiner gaat staan met de voeten uit elkaar, het hoofd wat schuin houdt en vriendelijk lacht. De vrouw staat ook schuin en heeft een been voor het ander met de voeten naast elkaar terwijl ze vriendelijk lachend naar boven kijkt. Bij vouwen hebben wij weer twee types ontdekt: het eerder genoemde onschuldige type en het wat uitdagendere type die liever het heft zelf in handen houdt en wat minder hulpeloos opstellende signalen vermijdt.

In de hersenen gebeurt er ook een hoop tijdens het verleiden. Minstens twee aan elkaar verwante stoffen in de hersenen, vasopressine en oxytocine, schijnen iets met de liefde te maken te hebben. Beide worden aangemaakt in de hersenen.

Al met al is ons eigen verleiddingssysteem een van de ingewikkeldste maar tegelijkertijd ook fascinerendste van heel het dierenrijk, aangezien er bij de mens meerdere factoren meespelen om een geschikte partner te vinden. Toch zorgt dit systeem er zo nu en dan voor dat we eindelijk eens toegeven aan onze primaire instincten.