Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Exterugwinnen.info website

Wanneer u doorgaat met het gebruik van deze website dan stemt u in met de volgende voorwaarden voor het gebruik van deze website.
Informatie op de website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Ex terugwinnen.info . stelt nadrukkelijk dat geen rechten kunnen ontleend aan de informatie op deze website en garandeert niet de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie.
Gebruik website

Ex terugwinnen.infoB.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van deze website.
Informatie over het gebruik van cookies op deze website is op deze pagina te lezen.
Externe links

De Exterugwinnen.info  bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker of om additionele informatie te verschaffen. Ex terugwinnen.info  kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.
Intellectueel eigendom

De teksten van de Ex terugwinnen.info website mogen niet zonder voorafgaande toestemming op enigerlei wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de Ex terugwinnen.infowebsite (waaronder teksten, ontwerp, foto’s en logo’s) berust bij Ex terugwinnen.info